VAYA YOGA

Mindfulness 

 

Kjeld: Er is een belangrijke deur voor me geopend door de lessen van Brigitte